ORGANISATIONER & FÖRETAG

Jag menar att Kanti Wellness personalprogram kan vara er organisations framgångssaga. Ni kan öka er kapacitet samtidigt som medarbetarna får ett välmående. Vi skapar en winwin situation. 

Vad får din organisation?

Jag vet att Kanti Wellness personalprogram är ett framgångsrecept som kan ge er organisation ett lyft för en historisk succé utan att öka kostnaderna. Det gäller både stora och små företag och föreningar.

Er situation

En organisation är i ständig förändring vilket ofta leder till oro, stress och minskad lust och i värsta fall utbrändhet. Det är kostsamt för alla inblandade.

Er möjlighet

Ni kan öka organisationens kapacitet med Kanti Wellness personalprogram genom att erbjuda coachning på individnivå. Ni kan hitta ett förhållningssätt och en form som förenar er. Vi hittar synergier och låter samtidigt både personal och organisation växa dynamiskt, samarbeta och ha roligt.

Hur går det till?

Jag lyssnar på ert behov under ett första möte där går vi igenom er situation och bekantar oss med personalprogrammet. Jag föreslår ett företagsanpassat personalprogram. Personalprogrammet består av en eller flera coachningstillfällen med samtal och övningar (se metoder). Vi gör dem dels tillsammans dels individuellt på egen hand och/eller i grupp.

Förändringen

Medarbetarna utvecklas var och en och tillsammans. De får möjlighet att växa och samarbeta med unika verktyg och skapa en hållbar grund på individnivå att arbeta utifrån. Då kan medarbetarna, ert viktigaste kapital, skapa och arbeta i harmoni, hålla sig friskare och positivare och agera ansvarsfullare.

Personalen förstår sig själva och sina behov bäst och kan uttrycka dessa i förslag på förändring. Organisationen som helhet blir kraftfullare gentemot sina konkurrenter.

Exempel

Medarbetarna känner sig stressade, blir kanske lätt arga och smått deprimerade.

Vi har ett möte där vi går igenom situationen, ser över företagets visioner och policyer och ser efter om det finns något konkret som kan samstämma med den plan vi behöver skapa för att möta situationen.

Det visar sig att medarbetarna behöver lära sig att varva ner och ta pauser, göra mindre förändringar i kosthållningen och träna kroppen ett par gånger i veckan.

Alla får ett individuellt veckoprogram där man fokuserar på det nya förhållningssättet, där det ingår samtal, övningar, gruppövningar och egen träning.

Efter en bestämd tid, tex. tre månader, utvärderar vi och avslutar, eller förändrar programmen om det visar sig att organisationen vill göra ytterligare förändringar.

Exempel på andra situationer

  • oro bland medarbetarna inför omorganisation eller personalneddragningar
  • hög personalomsättning och sjukskrivningsfrekvens
  • ni vill att organisationen lägger in en högre växel, så att alla ger lite extra så att ni kan toppa företaget och kan bli ännu mera framgångsrika.