PRIVAT

Coachning individuell

Med coachning anpassad för dig kan du bygga upp och stärka dig. Du får skapa din framtidsplan så du kan leva din fulla potential och njuta av livet.

Din situation

Vi är i ständig förändring. Jag är din coach och stöttar dig i att du bygger upp och stärker dig så att du kan hantera dina relationer, situationer och miljöer på ett hållbart, utvecklande och naturligt sätt.

En möjlighet

Som din coach lyssnar jag på vad du vill. Utifrån vårt samtal agerar jag i närvaro med ödmjukhet och vill fungera som en katalysator. Då kan du skapa och leva så som du önskar allra mest.

Hur då

Under ett första möte går vi igenom din situation och lägger sedan upp en plan för en eller flera coachande samtal. Under samtalen lyssnar jag på vad du vill och behöver. Du får göra övningar och jag använder metoder som leder dig fram till en hållbar lösning; du får möjlighet att omskapa din framtid; du får möjlighet att göra övningar på egen hand. Jag följer upp och hjälper dig att hålla fokus.

Exempel

Du vill reda ut ett problem (som betyder: Före lösning) eller nå ett mål. Du eller vi tillsammans kommer underfund med hur du skulle vilja att situationen istället ser ut och hur du når dit.

Utifrån den nya situation du vill ha, vägleder jag dig med övningar och frågeställningar. Detta så att du kan se dina se möjligheter och förändra ditt förhållningssätt, för att lösa din situation och nå ditt mål på ett balanserat och hållbart sätt. Allt i samklang med vad du vill och behöver.

Coachning par, familj, vänner

Med par- och familjecoachning kan ni bygga upp er själva individuellt och samtidigt stärka er tillsammans. Detta för att ni ska kunna bygga broar och leva er fulla potential och njuta av livet.

Er situation

Ett plus ett kan bli fem. Jobba tillsammans i er relation och ni kan spränga gränser.

En förändring

Om ni använder er konflikt och kommunikationssvårighet på ett medvetet sätt så kan de bli nycklar till en fantastisk fördjupning av er relation och mötet med er själva. Lär er hantera er inre ledare och ert inre barn på ett medvetet sätt.

En möjlighet

Det kan handla om par, föräldra-barnrelation, relationen till en vän eller vilken typ av relation som helst. I alla relationer har vi en möjlighet att utvecklas och växa som individer och våra relationer kan spira i och med det.

Hur

Under ett första kortare möte går vi igenom er situation och lägger sedan upp en plan för en eller flera coachningstillfällen, samtal och övningar (se metoder) som vi gör tillsammans och ni övar på egen hand. Jag lyssnar på vad ni, var och en, vill och behöver och vi utforskar vart ni kan mötas, samt skapar synergier. Ni får göra övningar och jag använder metoder som leder er fram till en hållbar lösning.

Exempel

Ni har problem i ert förhållande. Vi kommer underfund med hur ni istället skulle vilja att ni fungerar tillsammans.

Utifrån det vägleder jag er med övningar och frågeställningar så att ni kan använda situationen till att hitta fram till möjligheter, så att ni gör vad ni kan och vill för att ert förhållande ska fungera på ett balanserat, utvecklande och uppbyggande sätt.